Privatumo ir atsiliepimų politika

Privatumo politika

 

1. Bendrosios nuostatos.

Šios privatumo taisyklės (toliau - "taisyklės") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau - "Pardavėjas") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - "e-parduotuvė") Pirkėjų (toliau - "Jūsų") asmens duomenis.

Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios taisyklės, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

 

2. Registracijos pateikimo taisyklės.

2.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Jūsų užsakymą. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

2.1.1. apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus;

2.1.2. išspęsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

2.2 Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, Pardavėjas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Pardavėjas pasilieka sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai. Duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę.

 

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik 2 punkto 2 dalies tikslams pasiekti. Pardavėjas neperduoda Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

4. Informacijos ar pretenzijos perdavimas.

Informacijos valdytojas yra UAB DAR IR DAR, Įmonės kodas: 306148610, PVM kodas: LT100015301113, el.paštas: info@darirdar.lt, Tel. +37066655355.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@darirdar.lt. Atsakymą Pardavėjas pateikia tokia forma, kuria gavo pranešimą ar pretenziją.

 

5. Asmens duomenų tvarkymas.

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis. Duomenys bus tvarkomi tol, kol galios jūsų registracija elektroninėje parduotuvėje. Norėdami atsisakyti jūsų duomenų tvarkymo, turite ištrinti savo paskyrą arba pateikti raštišką laisvos formos prašymą nutraukti duomenų tvarkymą ir saugojimą el.parduotuvėje www.darirdar.lt. Jūs turite šias teises: teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;  teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi; teisę į duomenų perkeliamumą; teisę atšaukti sutikimą; teisę teikti skundą priežiūros institucijai.

 

6. Taisyklių keitimas.

Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo taisykles apie tai pranešdamas e-parduotuvėje. Jei Jūs, po šių sąlygų pasikeitimų, naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pardavėjas laiko, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

 

7. Baigiamosios nuostatos.

Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Atsiliepimų politika

 

Prekių reitingų ir atsiliepimų skelbimo www.darirdar.lt svetainėje ir socialiniuose tinkluose tvarka:

1. Bendrosios nuostatos
Šia Prekių reitingų ir atsiliepimų rinkimo ir skelbimo tvarka (toliau – Tvarka) nustatytos pirkėjų atsiliepimų apie įsigytas prekes rinkimo ir jų viešinimo socialiniuose tinkluose ir interneto svetainėje www.darirdar.lt, kurios savininkas ir administratorius yra UAB „Dar ir dar“, juridinio asmens kodas 306148610, PVM mokėtojo kodas LT100015301113, buveinės adresas Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Dvareliškių k. 1B, LT39163 (toliau – Interneto svetainė, darirdar.lt) tvarka, kriterijai ir sąlygos.

 • Atsiliepimas – tai save identifikuojančio pirkėjo, įsigijusio (nusipirkusio) prekę Interneto svetainėje, pateikta atvira nuomonė apie prekę.
 • Neautentiškas atsiliepimas – tai bet kurio asmens pateikta atvira nuomonė Interneto svetainėje apie darirdar.lt, tačiau tokios nuomonės autentiškumo ar pagrįstumo Interneto svetainė neturi galimybių užtikrinti ir tokie atsiliepimai Interneto svetainėje išskiriami žyme „Neautentiškas atsiliepimas“.
 • Reitingas – tai pirkėjo įsigytos (nupirktos) prekės Interneto svetainėje pateiktas įvertinimas „balais“ 5 (penkių) žvaigždučių sistemoje.
 • Interneto svetainėje pirkėjų pateiktus atsiliepimus administruoja, saugo ir viešina Interneto svetainės darirdar.lt administratorius. Atsiliepimai svetainėje yra skelbiami po patvirtinimo. Atsiliepimų deramumą, cenzūrą turi patikrinti ir patvirtinti darirdar.lt prieš jį paskelbiant.
 • Darirdar.lt neatsako už Interneto svetainėje patalpintuose atsiliepimuose esančius neatitikimus, netikslumą, klaidingumą ar kitaip vartotoją klaidinančią informaciją (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pati Interneto svetainė) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes vartotojui.
 • Darirdar.lt užtikrina ir įgyvendina techninius sprendimus, kad atsiliepimus apie prekę ir (ar) jos reitingus pateikę asmenys būtų realūs įvertintos prekės pirkėjai, tačiau atsiliepimą apie prekę turi galimybę pateikti ir pirkėjai, kurie jos neįsigijo elektroninėje parduotuvėje www.darirdar.lt.
 • Asmens identifikacijos dėl pateikto atsiliepimo ir (ar) reitingo apie prekę tikslu bei siekdama vartotojams leisti susipažinti su Interneto svetainėje įsigijusių prekę pirkėjų patirtimi ir nuomone (vertinimu), darirdar.lt tvarko pirkėjo pateiktus asmens duomenis. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima sužinoti darirdar.lt Privatumo politikoje.
 • Šioje Tvarkoje nenurodytus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai.

2. Prekės reitingavimas

 • Kiekvienos prekės įvertinimo „balas“ yra nuo 1 iki 5 žvaigždučių pagal kriterijų, ar pirkėjas yra patenkintas įsigyta preke. Atitinkamai 1 žvaigždutė reiškia, kad pirkėjui visiškai nepatiko prekė ("Galėtų būti geresnė"), 2-3 žvaigždutės reiškia, kad prekė patiko vidutiniškai, 4 žvaigždutės reiškia, kad prekė patiko, o 5 žvaigždutės reiškia, kad prekė labai patiko (yra "Puiki").
 • Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas klientams siūlomų prekių reitingas, kai klientas atlieka paiešką:
  • Bendras žvaigždučių balas skaičiuojamas išvedus aritmetinį vidurkį, t. y. susumavus visus gautus įvertinimų balus (žvaigždutes) ir padalijus juos iš gautų įvertinimų balų skaičiaus. Be to, darirdar.lt pasilieka teisę ateityje plėsti žvaigždučių sistemą ir pirkėjams suteikti galimybę duoti atskirus „balus“ kitose svarbiose srityse kaip kainos ir kokybės santykis, pristatymo greitis, įpakavimas ir kt.
  • Kai yra daugiau nei vienas atsiliepimas apie prekę, naujausi atsiliepimai yra rodomi viršuje atsižvelgiant į atsiliepimo datą.

3. Atsiliepimų rinkimo ir skelbimo tvarka

 • Pirkėjų atsiliepimai ir reitingai apie darirdar.lt parduodamas prekes renkami laikantis šių taisyklių:
  • Įvertinti prekę gali pirkėjas, realiai įsigijęs prekę Interneto svetainėje ir vartotojas, kuris neįsigijo prekės, bet nori pareikšti adekvačią nuomonę apie produktą.
  • Patalpindamas atsiliepimą ir reitingą apie įsigytą prekę, Pirkėjas privalo laikytis Interneto svetainėje pateikiamų atsiliepimo automatinių pateikimo instrukcijų.
  • Pirkėjas gali patalpinti atsiliepimą, kuriame gali detalizuoti savo nuomonę apie prekes.
  • Pirkėjui siūloma pateikti ne tik prekės „balą“ žvaigždučių sistemoje, bet ir bendro pobūdžio komentarą. Atsiliepimai yra vertingiausi, kai jie yra originalūs ir nešališki.
  • Pirkėjas, pateikdamas atsiliepimą, turi gerbti kitų privatumą.
  • Pirkėjams draudžiama atsiliepime pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją, vartoti necenzūrinius žodžius.
  • Norėdami redaguoti jau pateiktą įvertinimą, susisiekite su darirdar.lt klientų aptarnavimo specialistais el. paštu info@darirdar.lt.
  • Siekdama įsitikinti, kad atsiliepimai yra aktualūs, darirdar.lt priima nuo prekės įsigijimo pateiktus atsiliepimus netermintuotai.
 • Pirkėjų atsiliepimai ir reitingai apie darirdar.lt parduodamą prekę skelbiami laikantis šių taisyklių:
  • Skelbiami prekę vertinančių vartotojų atsiliepimai.
  • Atsiliepimas nebus skelbiamas, jeigu jame yra:
   • Reklaminis turinys.
   • Nelegali veikla.
   • Atsiliepimų turinys yra nesusijęs su darirdar.lt produktu.
   • Politiškai jautrūs komentarai.
   • Asmeninė arba neskelbtina informacija (pvz., el. pašto adresai, telefono numeriai arba kredito kortelės informacija).
   • Atsiliepimų turinys yra įžeidžiantis arba nesusijęs su darirdar.lt produktais ar prekės ženklu.
   • Atsiliepimų turinyje yra keiksmažodžiai, seksualinės užuominos, neapykantos kurstymas, diskriminacinės pastabos, grasinimai, užuominos į smurtą ir pan..
   • Šlamštas ir netikras turinys.
   • Žiaurus elgesys su gyvūnais.
   • Apsimetinėjimas (pvz., jeigu atsiliepimo autorius teigia esąs kažkas kitas).
   • Bet koks atsiliepimo talpinimo instrukcijų pažeidimas, pvz., nesuvedami reikalaujami minimalūs duomenys.
   • Pirkėjo pateikta informacija neatitinka nustatytų reikalavimų arba kitų bendrųjų protingumo, sąžiningumo principų.
   • Atsiliepimų turinio priežiūrą atlieka darirdar.lt administratorius ir nustato, ar juose nėra netinkamos kalbos ir kito nederamo turinio, nurodyto šioje Tvarkoje.
   • Interneto svetainėje skelbiami visi atsiliepimai (neigiami ir teigiami), atitinkantys šioje Tvarkoje nurodytus kriterijus.
   • Interneto svetainė viešai rodo tik pateikusio prekės reitingą ir atsiliepimą pirkėjo nurodytą vardą ir jo įvertinimą. Interneto svetainė nerodo pateikusio prekės reitingą ir atsiliepimą pirkėjo pavardės, el. pašto adreso, telefono numerio, svetainių adresų, socialinių tinklų paskyrų ir kitos panašios informacijos.
   • Atsiliepimai skelbiami lietuvių kalba.
   • Darirdar.lt turi teisę atmesti arba be išankstinio įspėjimo ištrinti pirkėjo atsiliepimą, jeigu jis neatitinka šioje Tvarkoje nustatytų esminių kriterijų.
   • Darirdar.lt gali pasirinkti, ar atsakys į atsiliepimą.

4. Baigiamosios nuostatos
Pirkėjų pateikti įvertinimai ir reitingai yra jų nuosavybė. Darirdar.lt neprisiima atsakomybės už pirkėjų reitingus, atsiliepimus ir jų poveikį kitiems klientams. Interneto svetainė yra prekių reitingų ir atsiliepimų platintojas ir saugotojas, o ne šios nuomonės leidėjas.
Darirdar.lt turi teisę viešai paskelbtais klientų ar kitų vartotojų atsiliepimais dalintis savo el.parduotuvėje, reklaminiuose skelbimuose, socialinėje medijoje ir kituose šaltiniuose (su tuo nesutinkant vartotojas neturi rašyti komentaro darirdar.lt svetainėje). Darirdar.lt turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Tvarką dėl pasikeitusių verslo sąlygų ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.